لیزر کیوسوئیچ پرتوهایی از خود ساطع می کند که توسط رنگ های موجود در تتو یا بعضی عارضه های پوستی مانند کک و مک جذب می شوند.

قبل از انجام این کار حتما باید قسمتی از پوست با لیزر تست شود و واکنش آن را روی پوست ببینید.امکان این که بعضی از رنگ های تتو با لیزر پاک نشود ، وجود دارد

کیوسوئیچ (تتو پاک کن)