خال چیست ؟

خال یک ضایعه پوستی است  که اصطلاحا در انگلیسی beauty mark به معنی نشان زیبایی گفته می شود .

خال مجموعه ای از ملانوسیت ها می باشد که در پایین رنگدانه های پوست تاثیر داشته باشد و عواملی که باعث تغییر آنها می شوند ، در معرض آفتاب قرار گرفتن ، عوامل هرمونی و ژنتیکی و ارثی باشد .

همان طور که خال می تواند یک نشانه زیبایی باشد و اکثرا امروزه خال کنار لب را نشانه زیبایی می دانند و سعی می کنند استفاده از پرسینگ یا جواهرات روی صورت خود استفاده می کنند